Η εταιρεία μας το 2011 προχώρησε σε μίσθωση Ναυπηγείου – Διαλυτηρίου στο Πέραμα Αττικής όπου και για μία τετραετία ασχολήθηκε εντατικά με την διάλυση πλοίων διαφόρων τύπων. Κατά την διάρκεια της τετραετίας αυτής, η εταιρεία μας διέγνωσε την ανάγκη που υπήρχε στον χώρο των θαλασσίων έργων για ποσοτική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών και έτσι το 2015 προχώρησε στην απόκτηση του δικού της πλωτού γερανού, τον οποίο και αναβάθμισε ριζικά, μετατρέποντάς τον σε ένα πολυδύναμο μηχάνημα, με πάρα πολλές εργασιακές- επιχειρησιακές δυνατότητες. Εφεξής, η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες τεχνικών – λιμενικών έργων, σε μηχανικούς – μελετητές, σε ασφαλιστικές υπηρεσίες και σε ιδιώτες.

Κατηγορίες θαλάσσιων έργων που παρέχουμε υπηρεσίες

  • Κατασκευές Λιμένων, αλιευτικών καταφυγίων, Μαρίνων Σκαφών Αναψυχής
  • Εκσκαφές – Βυθοκορήσεις σε λιμένες και αλιευτικά καταφύγια
  • Ποντίσεις και επισκευές Υποθαλάσσιων Αγωγών και Καλωδίων
  • Θαλάσσιες γεωτρήσεις & γεωτεχνικές έρευνες
  • Διαμόρφωση παραλιακών – παράκτιων μετώπων
  • Κατασκευή – επέκταση προβλήτας & κυματοθραύστη
  • Τοποθέτηση – επισκευή και αντικατάσταση Αγκυροβολίων
  • Ναυαγιαιρέσεις