Η εταιρεία μας, απόλυτα προσανατολισμένη στις θεμελιώδεις αρχές της Ανακύκλωσης, εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τους κανόνες που διέπουν την αναγκαία προσπάθεια για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, βασιζόμενη τόσο στην πείρα των στελεχών μας, που έχουν κατανοήσει σε βάθος την αναγκαιότητα της συνεχούς υποστήριξης της αναζωογόνησης της οικονομίας της Φύσης, όσο και στην αρτιότητα του μηχανολογικού μας εξοπλισμού, που εξασφαλίζει την επιτυχία του σκοπού μας.

Η εξέλιξη της λειτουργίας της εταιρείας μας, που ιδρύθηκε το 2006, συνεχίστηκε το 2010 με την ανέγερση ιδιόκτητων, πλήρως αδειοδοτημένων και πιστοποιημένων εγκαταστάσεων σε μία έκταση 8000 στρεμμάτων, όπου δημιουργήθηκε μία σύγχρονη ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός.

Ο μηχανολογικός μας εξοπλισμός αποτελείται από:

 • Πρεσοψάλιδο COPEX 600 tn
 • Σταθμός Απορρύπανσης Ο.Τ.Κ.Ζ. SEDA
 • Περονοφόρο – Κλαρκ KOMATSU
 • Φορτωτή- BOBCAT
 • Γερανό – εκσκαφέα LIEBHERR
 • Γερανό – εκσκαφέα ATLAS
 • Γερανό – εκσκαφέα TEREX
 • Ερπυστριοφόρο εκσκαφέα O&K
 • Κροκόδειλο κατεδάφισης DAEMO
 • Πρέσσα μετάλλων
 • Ψαλίδι κοπής μετάλλων
 • Σπαστήρα καλωδίων
 • Φορτηγό VOLVO τετραξονικό με γερανό-αρπάγη
 • Φορτηγό MERCEDES με παπαγάλο