Ανακύκλωση μετάλλων, μια ιστορία χωρίς τέλος

Η ανακύκλωση των μετάλλων αποτελεί μία μακρά παράδοση και είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση των φυσικών μας πόρων. Η επαγγελματική ανάκτηση και ανακύκλωση των μετάλλων παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μεταμορφώνεται το παλιό σε καινούργιο. Ο τομέας των σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων μετάλλων της βιομηχανίας ανακύκλωσης εκπληρώνει αυτό το καθήκον εδώ και πολλές γενιές. Ήταν πρωτοπόρος σε αυτό που σήμερα παγκοσμίως θεωρείται μια σημαντική δραστηριότητα και παραμένει η κινητήριος δύναμη για την προαγωγή της. Εξ’ αιτίας των ειδικών χαρακτηριστικών τους και των εξελιγμένων τεχνικών διαδικασιών στις οποίες συμμετέχουν, τα μέταλλα και η εκμετάλλευσή τους είναι μία ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ. Αποτελούν υλικά πολλαπλών χρήσεων και εναλλασσόμενων εφαρμογών. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η αύξηση της επίγνωσης και της επαγρύπνησης όλων μας ως προς τη σημασία της ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση των μετάλλων εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα των πρώτων υλών προς όφελος του μέλλοντος της Οικονομίας μας αλλά και της Βιομηχανίας μας. Το ποσοστό των ανακυκλώσιμων μετάλλων αυξάνεται παγκοσμίως κάθε χρόνο. Τα μέταλλα δεν καταναλώνονται αλλά διαρκώς επαναχρησιμοποιούνται χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητά τους. Έτσι, η διαδικασία της ανακύκλωσης οφείλει να είναι τόσο αποδοτική ώστε ο πλούτος των μετάλλων παγκοσμίως να είναι εξασφαλισμένος στην αιωνιότητα και σταδιακά να μειώνεται η εξάρτησή μας από τις περιορισμένες πλέον πηγές πρώτων υλών.

Ανακύκλωση μετάλλων = Ανακύκλωση ενέργειας

Τα ανακυκλώσιμα μέταλλα μπορούν να θεωρηθούν σαν μία τράπεζα αστείρευτης ενέργειας καθώς η ενέργεια που χρησιμοποιείται στην μετατροπή των πρωτογενών μεταλλευμάτων σε μέταλλα αντιπροσωπεύει μια επένδυση που δεν χρειάζεται ποτέ να επαναληφθεί. Παραμένει άθικτη ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα μεταξύ πρωτογενούς παραγωγής και επιστροφής στην παραγωγή μέσω ανακύκλωσης. Η επαναχρησιμοποίηση λοιπόν παλαιών μετάλλων στην παραγωγική διαδικασία συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πολύτιμης πλέον και ακριβής ενέργειας.

Ανακυκλωτές και καταναλωτές των μετάλλων που είναι γνωστά σαν δευτερεύοντα πρέπει να βρίσκονται σε συνεργασία ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι μορφές των ανακτήσιμων μετάλλων θα επαναχρησιμοποιούνται και δεν θα επιτρέπεται να πετιούνται σαν να ήταν σκουπίδια. Ανακυκλώσιμα μέταλλα μπορούν να συλλέγονται κατ΄ ουσίαν σχεδόν από κάθε τομέα της Βιομηχανίας, από δημόσιους φορείς αλλά και από ιδιώτες. Με προτεραιότητα πάντα την διατήρηση των φυσικών μας πόρων και απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Τι ανακυκλώνουμε

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί όλες τις κατηγορίες των μεταλλικών απορριμμάτων.

Σιδηρούχα

Σκραπ σιδήρου (και μαντέμι), Σκραπ ανοξείδωτου (χάλυβα)

Μη Σιδηρούχα

Σκραπ χαλκού και κραμμάτων χαλκού, αλουμινίου, μολύβδου, ψευδαργύρου (τσίγκος), ηλεκτροκινητήρων, καλωδίων

Α.Η.Η.Ε.

Η εταιρεία μας έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.).

Για αυτό το σκοπό έχει τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις μας στα Αθίκια Κορινθίας κατάλληλος κάδος/κοντέινερ, ώστε να παραλαμβάνουμε από ιδιώτες και επιχειρήσεις κάθε είδους ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΨΥΓΕΙΑ, ΚΟΥΖΙΝΕΣ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ, Η/Υ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ).

Α.Η.Η.Ε. που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014

Ανεμογεννήτριες (ολόκληρες, άτρακτος, πτερύγια, πυλώνας), ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά μηχανήματα και εξαρτήματα επαγγελματικής χρήσης από Βιομηχανίες και Εργοστάσια (μηχανήματα γραμμής παραγωγής, γεννήτριες) ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό στρατιωτικό εξοπλισμό.