Για τις ανάγκες των λιμενικών και θαλάσσιων έργων η εταιρεία μας διαθέτει των κάτωθι πλωτό εξοπλισμό:

ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ Ν.Π. 168

Χαρακτηριστικά

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1979 / 2015
CLASSIFICATION SOCIETY: INSB
ΜΗΚΟΣ: 37,00 m, ΠΛΑΤΟΣ: 17,50 m, ΒΑΘΟΣ: 3,10 m
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ 9 ΑΤΟΜΩΝ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΙΝΤΖΙΑ ΜΕ ΑΓΚΥΡΕΣ
2 ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ( 1×400 KVA MTU, 1×50 KVA MERCEDES)
ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 150m2

Τύπος Γερανού

LIMA 2400, ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 100 ΤΟΝΩΝ

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ «ΤΡΙΤΩΝ» Ν.Π. 87

Χαρακτηριστικά

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1997 / 2023
CLASSIFICATION SOCIETY: INSB
ΜΗΚΟΣ: 50,30 m, ΠΛΑΤΟΣ: 12,30 m, ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ: 0,507 m
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 500 m3

Ε/Γ – ΛΑΝΤΖΕΣ «ΣΚΥΛΛΑ» ΚΑΙ «ΧΑΡΥΒΔΗ»

Χαρακτηριστικά

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2002
CLASSIFICATION SOCIETY: INSB
ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ: 7,05 m, ΠΛΑΤΟΣ: 2,38 m, ΒΑΘΟΣ: 0,82 m
ΜΗΧΑΝΗ DEUTZ 105hp