Ι.&Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαδικασια Ανακυκλωσης και οριστικης διαγραφης οχηματος εως 3,5 τν.


1.  Παράδοση του οχήματός σας στις εγκαταστάσεις μας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2.  Έλεγχος για την κατάσταση του οχήματος και έλεγχος για την πληρότητα των δικαιολογητικών.

3.  Έκδοση Δελτίου Παραλαβής ή/και Τιμολογίου και Έκδοση Βεβαίωσης Παραλαβής.
Μετά την παραλαβή του οχήματος και την έκδοση της «Βεβαίωσης Παραλαβής» από το Συμβεβλημένο με την Ε.Δ.Ο.Ε. Κέντρο Ανακύκλωσης της εταιρείας μας δεν έχετε καμία άλλη υποχρέωση.

4.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Οριστικής Διαγραφής (περίπου 10 ημέρες) σας αποστέλλουμε το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» στη Ταχυδρομική σας Διεύθυνση.


Δικαιολογητικα για οριστικη Διαγραφη Οχηματων Τελους Κυκλου Ζωης


  ΙΔΙΩΤΗΣ


1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
Πρωτότυπη ή σε περίπτωση απώλειας υπηρεσιακό αντίγραφο με σφραγίδα υπουργείου μεταφορών. Η άδεια θα πρέπει να είναι χωρίς παρακράτηση κυριότητας ή αμεταβίβαστο ή φόρο κληρονομιάς ή οτιδήποτε που δηλώνει ότι το όχημα είναι δεσμευμένο.

2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας

3. Αστυνομική ταυτότητα ιδιοκτήτη/των

4. Αστυνομική ταυτότητα εκπροσώπου ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που το όχημα δεν παραδοθεί από τον ιδιοκτήτη

5. Υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Α.Τ. ή ΚΕΠ από όλους τους ιδιοκτήτες! ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΔ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

6. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου
Πρωτότυπο ή σε περίπτωση απώλειας επικυρωμένο μηχανογραφημένο αντίγραφο «για χρήση στην ΕΔΟΕ» από το υπουργείο μεταφορών.  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα χρειαστούν επίσης:


Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.)

1. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου

2. Φωτοτυπία καταστατικού Εταιρείας (να φαίνονται επωνυμία, διάρκεια, εκπρόσωποι, διαχειριστής/ ή ΔΣ)

3. Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος

4. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης


Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

1. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου

2. Φωτοτυπία ΦΕΚ εκπροσώπησης

3. Φωτοτυπία ΦΕΚ σύστασης (να φαίνονται επωνυμία, διάρκεια, εκπρόσωποι, ΔΣ)

4. Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος

5. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης


Εάν η εταιρία έχει πτωχεύσει Θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση από τον εκκαθαριστή.


Σε περίπτωση που το όχημα βρίσκεται σε προσωρινή ακινησία χρειάζονται:

  Για ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ-ΙΧ

1. Διαβιβαστικό από την εφορία (έπειτα από αίτηση άρσης ακινησίας για οριστική διαγραφή στην εφορία.)

2. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας με σφραγίδα υπουργείου μεταφορών.

  Για ΦΟΡΤΗΓΑ

1. Βεβαίωση ακινησίας από Υπουργείο Μεταφορών (ότι είναι κατατεθειμένες οι πινακίδες και η άδεια)

2. Βιβλίο Μεταβολών


Σε περίπτωση απώλειας 1 ή 2 πινακίδων:

- Δήλωση απώλειας πινακίδων από την αστυνομία.


Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες βρίσκονται στην κατοχή της τροχαίας:

- Απευθυνθείτε στη τροχαία σας.


Εάν ο ιδιοκτήτης οχήματος είναι κλινήρης:

- Υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης από εκπρόσωπο του Κ.Ε.Π της περιοχής σας ώστε να επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη. Απευθυνθείτε στο Κ.Ε.Π.


* ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα είναι πλήρη. Παράδοση οχήματος χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία οριστικής διαγραφής του.Ι.&Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.
Εμπορια & ανακυκλωση μεταλλων

Έδρα: Πλούτωνος 13 Κορυδαλλός Τ.Κ. 18121, Αθήνα Αττικής
Υποκατάστημα 2: 12ο ΧΛΜ ΠΕΟ Κορίνθου-Άργους Θέση Ποταμιά
Τ.Κ. 20005 Αθίκια Κορινθίας, Κόρινθος
Τηλ.: 27410-39008 | Φαξ.: 27410-39072
Email: pap.scrap@hotmail.com | info@grecycling.gr


© grecycling.gr 2017 | All Rights Reserved
Powered by Focus on Web